Podíl o velikosti 1/5 na družstevním bytě v Českých Budějovicích

Značka: 200010

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Bezdrevská 1021/8, České Budějovice 2, České Budějovice, Česko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

18.12.2020
10.02.2021

JUDr. Pavel Čížkovský, advokát se sídlem v Praze 1, Václavské n. 18, jako insolvenční správce dlužníka Mirka Sýkorovského, nar. 26.10.1986, bytem Jaroslava Haška 2129/18, 370 04 České Budějovice , jehož úpadek je řešen oddlužením v řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  pod zn. KSCB 28 INS 2518/2020 nabízí k prodeji formou výběrového řízení spoluvlastnický podíl o velikosti jedna ideální pětina k družstevnímu podílu v Bytovém družstvu Osmička, IČO: 25167855, se sídlem Bezdrevská 1021/8, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Dr., vložka 286 Družstevní podíl představuje veškerá práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Bytovém družstvu tak, jak vyplývají z právních předpisů, stanov Bytového družstva a rozhodnutí jeho orgánů, případně z uzavřené smlouvy o užívání družstevního bytu S tímto Družstevním podílem jako celkem v Bytovém družstvu je spojeno právo užívání družstevního bytu č.8 o velikosti 3+1, o podlahové ploše 78,03 m2, nacházejícího se ve 4. nadzemním podlaží budovy č.p.1021/č.o.8, na adrese Bezdrevská 1021/8, České Budějovice.  Minimální nabízená cena za jednu ideální pětinu družstevního podílu je stanovena podle pokynu soudu na základě znaleckého posudku Ing. Pavla Huška, soudního znalce, na 313.600,- Kč. Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty dlužníka před uzavřením kupní smlouvy. Nabídky na uzavření kupní smlouvy s uvedení nabízené ceny zasílejte doporučenou poštou na adresu JUDr. Pavel Čížkovský, advokát, Václavské nám. 18, Praha 1. Obálka s nabídkou musí být označena „Výběrové řízení – KSCB 28 INS 2518/2020“.  Uzávěrka nabídek je dne 28. ledna 2021, přičemž je rozhodující datum doručení nabídek.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli zrušit nebo nepřijmout jakoukoli z nabídek. Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Bližší informace a specifikace předmětu prodeje a  k podmínkám výběrového řízení poskytne JUDr. Pavel Čížkovský na mailu pavel@cizkovsky.cz, případně na tel. 224219271.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!