podíl o velikosti 4/6 na LV č. 49 k. ú. Sádek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

25.03.2019
31.12.2020

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitou věc z majetkové podstaty dlužníka: Nétek Jiří a Nétková Kristýna, sp. zn. KSPH 67 INS 3294 / 2016.

Předmět prodeje:

položka č. 2 soupisu majetkové podstaty dlužníka:

podíl o velikosti 4/6 na parcele:

 • 4/6 podíl na pozemcích:
  parcela č. 266/17 3322 m2 trvalý travní porost
  parcela č. 454/4 98 m2 vodní plocha
  parcela č. 455/4 198 m2 vodní plocha
  LV 49, k.ú. Sádek

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu do 31.12.2020: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!