podílu na pozemku parc. č. 991/30, 991/47 v obci Praha, okres Hlavní město Praha, katastrální území Vysočany.

Značka: 83 Cm 728 / 2021

Cena: 12070 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

11.04.2023
30.05.2023

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. 83 Cm 728 / 2021, likvidace UARDE spol. s r.o.

 

Název předmětu prodeje: Pozemek parc. č. 991/30, 991/47

Adresa předmětu prodeje: U ulice Pod Harfou

Kraj: Hlavní město Praha

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha

Ulice: Pod Harfou

Katastrální území: Vysočany

Vlastnické právo:

UARDE spol.s.r.o. v likvidaci, Štítného 402/14,13000 Praha 3-spoluvlastnický podíl ve výši 1/673

Nemovitosti:

Pozemek parc. č. 991/30, 991/47 v obci Praha, okres Hlavní město Praha, katastrální území

Vysočany.

Popis pozemku a lokality

Jedná se o pozemek parc. č. 991/30, 991/47 o celkové výměře 728 m2.

Oceňovaný pozemek je užívaný jako ostatní plocha, jiná plocha. Dle územního plánu je

pozemek regulován jako OV-H, SV-H.

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty – okrasné dřeviny.

Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží ve východní části obce a

charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy.

V lokalitě je úplná vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody, v místě jsou

dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a kompletní vybavenost z

hlediska kulturních zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití a

nejdůležitější úřad je v místě, ostatní úřady v dojezdové vzdálenosti. V obci se nachází pobočka

České pošty.

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň

v podobě parků je v docházkové vzdálenosti. Lokalita s nízkým nebezpečím výskytu povodně

(území tzv. 100leté vody).

Zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti a zastávky dálkových spojů v dojezdové

vzdálenosti a parkovací možnosti jsou v širším okolí objektu.

Vlastník nemá kontakt se sousedy a dle znalostí zpracovatele v místě není zvýšená kriminalita,

zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Parcelní číslo parc. č. 991/30, 991/47

Celková výměra 728 m2

Druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha

Územní plán OV-H, SV-H

Trvalé porosty okrasné dřeviny

Sklon pozemku mírně svažitý

Oplocení neoploceno

Přístupová cesta k pozemku přístup

 

Smlouva  se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci, podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 30.5.2023. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 636 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!