podíly na pozemcích Horní Stropnice

Značka: KSCB 28 INS 5361 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihočeský kraj

Nemovité věci

03.04.2024
30.05.2024

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSCB 28 INS 5361 / 2019 dlužníka Vondra Marcel následující nemovitosti:

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na parcele č. 50/9 o výměře 217 m2 – ostatní plocha (manipulační plocha). Majetek zapsán na LV 626, katastrální území Horní Stropnice, obec Horní Stropnice, okres České Budějovice. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice;

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, která bude předložena zajištěnému věřiteli k vyjádření.

b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!