podíly na pozemcích LV 633+LV 861

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

22.06.2021
31.07.2021

Do soupisu likvidační podstaty byl sepsán majetek dlužnice ve věci č.j. KSPL 52 INS 315/2021:

1/6 pozemku zapsaného na LV č. 633 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k.ú. Opatov v Čechách, obec Opatov, a to par.č. 833/2 o výměře 2916 m2 trvalý travní porost

1/6 pozemku zapsaných na LV č. 861 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro k.ú. Opatov v Čechách, obec Opatov, a to par.č. 4001/49 o výměře 16 m2 ostatní plocha

Insolvenční správkyně hodlá oba dva uvedené spoluvlastnické podíly zpeněžit jako celek. Uvedené podíly na obou pozemcích byly ohodnoceny na částku nejméně 34.000 Kč.

Kupní cena musí být zaplacena na účet insolvenční podstaty před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Dále uhradí kupující také správní poplatky na katastru nemovitostí (2×2 000 Kč).

Ve lhůtě do 31.7.2021 mi prosím sdělte, a to buď prostřednictvím datové schránky (a97yjwf) jako PDZ nebo doporučeným dopisem, zda máte zájem o koupi těchto nemovitostí. Sdělte také na sebe kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu, pro urychlení komunikace. Prodáno bude nejvyšší nabídce, čili můžete nabídnout i částku vyšší, než je uvedena zde.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka
  06.12.2023 20.12.2023 Královehradecký kraj 500000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!