podíly na pozemcích Struhařov u Mnichovic

Značka: KSPH 62 INS 3626 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

13.01.2022
11.02.2022

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 62 INS 3626 / 2021 dlužníka Radka Eliáše následující majetek:

 •  podíl ve výši 1/6 na pozemku p. č. 651/3 (trvalý porost) v k. ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, LV 567. Vedené u KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha-východ;
 • podíl ve výši 2/6 na pozemcích p. č. 346/4 (orná půda), 630/7 (trvalý travní porost) a 632/69 (orná půda), to vše v k. ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, LV 669. Vedené u KÚ pro Středočeský kraj, KP Praha-východ.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.01.2022 10.03.2022 Královehradecký kraj 9900000 Kč Nejvyšší nabídka
  28.01.2022 03.03.2022 Celá ČR 3620000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.01.2022 18.03.2022 Liberecký kraj 700000 Kč Nejvyšší nabídka
  27.01.2022 11.02.2022 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!