POHLEDÁVKA

Značka: KSCB 28 INS 8203 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.02.2023
28.02.2023

POHLEDÁVKA

Značka: KSCB 28 INS 8203 / 2017

Kategorie: pohledávka

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSCB 28 INS 8203 / 2017 – DAX Autogroup s.r.o. k prodeji pohledávky za:

1)      pohledávka za fyzickou osobou z Roudnice nad Labem, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 19.8.2015 mezi DAX autogroup a.s.  a fyzickou osobou, byl vydán rozsudek OS Litoměřice č.j. 19 C 327/2016-32 ze dne 16.3.2017, částka je vymáhána exekučně Mgr. Janem Benešem, soudním exekutorem, sp. zn. 191 EX 513/2018. Jedná se o dlužnou částku ve výši 7.000,- Kč, dále o náklady řízení ve výši 6.934,- Kč a úrok z prodlení ve výši 8,05% ročně do zaplacení

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 28.02.2023

Insolvenční správce dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto podmínky prodeje pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!