POHLEDÁVKA

Značka: KSBR 33 INS 8141 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihočeský kraj

Pohledávky

05.11.2020
06.01.2021

V rámci insolvenčních řízení dlužníka Romana Dobiáše vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 33 INS 8141 / 2015, nabízí insolvenční správce k prodeji pohledávku dlužníka vůči p. Zbyňku Poddanému ve výši 1.300,- EUR s úrokem z prodlení ve výši 2,5 % ročně z částky 1.300,- EUR od 1. 7. 2004 do zaplacení, dále pohledávku ve výši 166.400,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 2,5 % ročně z částky 166.400,- Kč od 2. 7. 2004 do zaplacení, a pohledávku představující náhradu právního řízení v nalézacím řízení ve výši 28.737,50 Kč.

Výše uvedené pohledávky byly přiznány rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi č. j. 103 C 72/2015-40. Současně je vedeno exekuční řízení pod sp. zn. 203 Ex 44949/16, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha.

Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce.

Nabídky je možné zasílat na email info@advokat-lahoda.cz ve lhůtě do 5. 1. 2020 (včetně).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!