Prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Značka: POHL_MLYN

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

19.07.2021
31.07.2021

Insolvenční správce dlužníka Pavel Mlynář, insolvenční řízení sp.zn. KSPA 59 INS 19047/2016 nabízí k prodeji nejvyšší nabídce pohledávku insolvenčního dlužníka za Helenou Malinskou, nar. 23.4.1975, Pomezí 4, 569 71 Pomezí, z titulu dlužné částky z Dohody o narovnání ze dne 28.5.2018 s aktuální výší pohledávky 122 500,- Kč. Dlužná částka je složena z jistiny ve výši 170 000,- Kč a úroku 45 000,- Kč, na pohledávku bylo již uhrazeno 92 500,- Kč. Dlužník pravidelně splácí. Přehled přijatých plateb na pohledávku je přílohou inzerce, stejně jako Dohoda o narovnání, ze které pohledávka vyplývá.

Nabídky zasílejte na adresu insolvenčního správce Ing. Lukáš Nožička, Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno nebo na email info@inozicka.cz do 31.7.2021.

Prodej pohledávky je podmíněn souhlasem soudu s obdrženou nabídkou. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Nožička info@inozicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.12.2023 20.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 31.03.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!