Pohledávka Branislav Jendrušák a Veronika Synková

Značka: 5236

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha, Česko

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha

Pohledávky

05.11.2021
05.01.2022

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Prague Living s.r.o., se sídlem Vodní 528/9, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27434397, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 1006/2021, nabízí k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 4, a to:

 • Pohledávku na zaplacení částky ve výši 35.171,- Kč dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21.11.2019, č.j. 29 T 84/2018-2306, vůči Branislavu Jendrušákovi, nar. 15.10.1993, trvale bytem Gelnica – Žakarovce 247, Slovenská republika, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u Mgr. Jana Beneše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, pod sp. zn. 191 EX 546/21, a Veronice Synkové, nar. 17.07.1992, trvale bytem Praha, Krymská 56/39, kdy pohledávka byla přihlášena do jejího insolvenčního řízení-oddlužení.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese info@advokatnovak.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 05.01.2022 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!