Pohledávka dlužníka za JA-T-VU, s. r. o., IČO 25131524, ve výši 6 781 758,80 Kč, k postoupení

Značka: KSOS 40 INS 15256/2016 - Pohl.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.12.2020
30.03.2022

Insolvenční správce dlužníka DOTEX spol. s r. o. Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 679/53, 741 01 Nový Jičín, IČO 47667621 (KSOS 40 INS 15256/2016), nabízí k prodeji majetek dlužníka sepsaný do majetkové podstaty, a to konkrétně položky:

 • Pohledávky – poř.č. 19: Pohledávka za JA-T-VU, s. r. o., IČO 25131524, sídlem Španělská 742/6, 120 00 Praha 2, ve výši 6 781 758,80 Kč.

Podrobnosti: Přiznáno Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, č.j.  41 ICm 3924/2017-36, ze dne 8.2.2018, který nabyl právní moci dne 20.3.2018; Pohledávka přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení č.j. MSPH 89 INS 7002/2018.

 Podmínky prodeje:

 1. Písemné nabídky zájemců budou doručeny nejpozději do 30.3.2022, 12,00 hodin, na adresu kanceláře IS: Libor Pavlíček, Insolvenční správce, Bochenkova 24, Opava, PSČ 746 01 nebo do datové schránky insolvenčního správce: 3h4yeuj. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s označením „DOTEX – JATVU – Pohledávka – Nabídka“(v případě doručení do datové schránky uveďte v předmětu zprávy).
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě (Pohledávka za JA-T-VU, s. r. o., IČO 25131524), identifikace zájemce (včetně podpisu), datum podání nabídky, nabízená kupní cena. Minimální cena za postoupení nebyla stanovena. Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: „Tato nabídka platí tři měsíce od jejího podání“. IS doporučuje použít pro vyplnění a podání nabídky přiložený formulář – VZOR NABÍDKY.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. IS si také vyhrazuje právo vyřadit nabídky zájemců, kteří v minulosti neplnili své závazky ze zaslaných nabídek.
 4. Nabídky zájemců předloží insolvenční správce k vyhodnocení zástupci věřitelů a insolvenčnímu soudu. Zástupce věřitelů může odmítnout všechny nabídky. K realizaci prodeje (postoupení pohledávky) dojde pouze s následným souhlasem zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.
 5. Kupní cena musí být tedy uhrazena před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy insolvenčního správce k úhradě kupní ceny (poštou, e-mailem, datovou schránkou). Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem či přepisem hradí kupující.
 6. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 IZ. Majetek bude prodán tak jak stojí a leží. Insolvenční správce neodpovídá za pravost či dobytnost převáděných pohledávek, přičemž zájemce nemá nárok na slevu z dohodnuté ceny, nárok na odstoupení od smlouvy či jiný nárok z odpovědnosti za vady, či nárok na náhradu škody z titulu nepravosti, resp. nedobytnosti převáděných pohledávek.
 7. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, č.j. 41 ICm 3924/2017-36, ze dne 8.2.2018, je přílohou. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na e-mail: spravce@inspavlicek.cz

Přílohy:

Informace o zadavateli

Libor Pavlíček spravce@inspavlicek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!