Pohledávka dlužníka

Značka: KSPL 53 INS 20358 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.03.2021
25.03.2021

Insolvenční správce dlužníka Pavla Korandy, nar. 21.9.1972, bytem Jiráskova 775, Chodov, PSČ 357 35, nabízí v rámci řízení sp. zn.   KSPL 53 INS 20358 / 2015 k prodeji pohledávku dlužníka za Jiřím Korandou, nar. dne 11.10.1942, bytem Jiráskova 775, 357 35 Chodov, vzniklou z titulu dohody o vypořádání dědictví po zesnulé Jarmile Korandové, narozené dne 6.3.1944, zemřelé dne 30.11.2020, naposledy bytem Jiráskova 775, 357 35 Chodov, ve výši 199 139,25 Kč, splatnou do 6 měsíců ode dne, kdy nabude právní moci usnesení, kterým se končí řízení o pozůstalosti vedené Mgr. Viktorem Semanikem, notářem v Sokolově, pod spis. zn. 18 D 1223/2020, Nd 449/2020. Dohoda dědiců a protokol o jednání se soudním komisařem viz insolvenční rejstřík, spis dlužníka, č.l. B-22. Dohoda dosud nebyla schválena notářem.

Prodej nejvyšší nabídce (minimální částka není stanovena). Vítězný zájemce musí uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky a uhradit nabízenou cenu nejpozději do 29.3.2021.

Termín k podávání nabídek: 25.3.2021.

Bližší podrobnosti na kontaktech: daniel.kaplan@kaplan-ak.cz, tel.: 702 007 705. Nabídky je možné zasílat na uvedený e-mail nebo písemně na adresu insolvenčního správce: Daniel Kaplan, Politických vězňů 1597/19, 110 00  Praha 1, popř. datovou schránkou.

Informace o zadavateli

Daniel Kaplan info.kaplan@kaplan-ak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!