Pohledávka k postoupení Monika Steiningerová

Značka: 5009

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

04.09.2019
03.09.2020

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: KAJGR – prodej pneu, a.s., Dobříš, Javorová 1512, PSČ 263 01, IČ: 282 43 692, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 18134/2016, nabízí k úplatnému postoupení

pohledávku vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 23.05.2017, č.j. 9 T 181/2016-2740, náhrada škody způsobné trestným činem ve výši 987,- Kč, za pí Monikou Steiningerovou, nar. 17.10.1987, bytem Kroměříž, Velké nám. 115, PSČ 767 01, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u JUDr. Jaromíry Sedláčkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Příbram, pod sp.zn. 078 Ex 608/17. Na pohledávku nebylo doposud nic vymoženo.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese info@advokatnovak.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 30.11.2019 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!