Pohledávka Lukáš Blažek

Značka: 5193

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Libhošť, Nový Jičín, Česko

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Pohledávky

05.11.2021
05.01.2022

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: AVAXER Company s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČ: 06973752, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 464/2020, nabízí k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 4, a to:

 • Pohledávku za p. Lukášem Blažkem, nar. 25.01.1987, bytem Libhošť 1, PSČ 742 57, z titulu chybějící pokladny dlužníka ve výši 1.644.499,46 Kč s tím, že má být uhrazeno do 100 % výše uspokojení věřitelů, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u Mgr. Jana Beneše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha-západ, pod sp. zn. 191 EX 1504/21. Na pohledávku nebylo doposud nic vymoženo.

 

Jedná se o pohledávku, která byla přiznána platebním rozkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 13.01.2021, č.j. 18 C 8/2021-66, ve výši 1.614.499,46 Kč s příslušenstvím a současně byla stanovena p. Blažkovi povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 54.740,40 Kč. Celková výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím (včetně nákladů exekuce) tak činí k dnešnímu dni cca 1.995.067,- Kč.

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese info@advokatnovak.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 05.01.2022 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!