Pohledávka Pila Višňové, a.s.

Značka: 5020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Brněnská 404, 664 42 Modřice

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Pohledávky

21.04.2023
09.06.2023

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, a to:

 • Pohledávka na zaplacení částky ve výši 380.588,- Kč a náklady řízení ve výši 16.456,- Kč a 4.114,- Kč vůči společnosti Pila Višňové, a.s., IČO: 26063573, Brněnská 404, 664 42 Modřice.

 

Jedná se o pohledávku, která je exekučně vymáhána u soudního exekutora JUDr. Ing. Martina Štiky, Exekutorský úřad Hradec Králové, pod sp. zn. 202 EX 858/23. Exekučním titulem je rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 08.11.2021, č.j. 199 ICm 858/2018-27, potvrzeného rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 14.12.2022, č.j. 103 VSPH 156/2022-61, kterým byla dále stanovena povinnost společnosti Pila Višňové, a.s. zaplatit další náklady řízení ve výši 4.114,- Kč. Rozsudky nabyly právní moci dne 10.01.2023. Právním titulem je plnění z neúčinného právního jednání.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupitel nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy, nebo její úhrada bude již při jejím podpisu zajištěna jiným vhodným způsobem.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese: kancelar@advins.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 09.06.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust.  § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem (kancelar@advins.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 10.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.06.2023 02.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!