Pohledávka – právo na vypořádací podíl bývalého člena bytového družstva

Značka: KSBR 32 INS 26224/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekPohledávky

27.10.2022
31.05.2023

Insolvenční správce Mgr. Petr Vysoudil, insolvenční správce dlužníka Gabriely Vrajové, r. č. 965516/4475 v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 26224/2020 nabízí k prodeji pohledávku dlužnice za SBD Krušnohor, IČO 000 43 257 – právo na vyplacení vypořádacího podílu člena družstva jehož členství zaniklo. Výše pohledávky dle znaleckého posudku oceňujícího družstevní podíl – 449.000,-  Kč (výše se může lišit). Dle insolvenčního správce zaniklo členství dlužnice v BD usnesením o prohlášení konkursu na majetek dlužníka – 16. 11. 2021. Předání družstevního bytu dne 25. 5. 2022. SBD tvrdí, že dlužnice byla vyloučena z BD rozhodnutím představenstva ze dne 29. 1. 2015 ve spojení s rozhodnutím shromáždění delegátů z 1. 3. 2018. Dlužnice proti rozhodnutí podala návrh na soud, který byl následně vzat zpět a řízení nebylo meritorně rozhodnuto, nicméně z protokolu o jednání je zřejmý předběžný názor soudu, že dlužnice nebyla z členství  v BD platně vyloučena. Z informací právního zástupce dlužnice plyne, že SBD v dané době nemělo platně zvolené orgány a tedy nemohlo platně dojít k zániku členství. SBD tvrdí promlčení pohledávky na vyplacení vypořádacího podílu (promlčení 1/2018). SBD se v rámci insolvenčního řízení chovalo tak, že dlužnice je stále členem, když např. uplatnilo svou pohledávku související se členstvím dlužnice v SBD. 

Insolvenční soud udělil usnesením č. j. KSBR 32 INS 26224/2020 insolvenčnímu správci souhlas se zpeněžením pohledávky mimo dražbu. Podmínky prodeje:

 • pohledávka bude prodána nejvýhodnější nabídce (přičemž k tomu správce uvádí, že je oprávněn odmítnout všechny učiněné nabídky), 
 • kupní cena bude uhrazena spolehlivým způsobem, 
 • k uvedené pohledávce neuplatňují nároky jiné osoby a nejsou ani jiné důvody, které by zpochybňovaly jejich zařazení do soupisu majetkové podstaty (k tomu správce uvádí, že tyto skutečnosti mu nejsou známy).

Insolvenční správce neručí za dobytnost pohledávky. Insolvenční správce je oprávněna učiněné nabídky odmítnout. 

Cenu nabídněte. 

Nabídky zasílejte do 31. 5. 2023 na email insolvenčního správce: insolvence@vysoudil.cz, příp. na adresu Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava. Dotazy k pohledávce budou příp. zodpovězeny na tel. č. 774 482 520. 

Informace o zadavateli

Petr Vysoudil petr.vysoudil@vysoudil.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!