Pohledávka ve výši 6.000.000 Kč s příslušenstvím

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.03.2022
31.03.2022

V rámci insolvenčních řízení dlužníka společnosti International Business and Cooperation Brno, spol. s r.o., IČ: 41602242, se sídlem: Brno, Křenová 19, PSČ 602 00, insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 38 INS 36257/2013, nabízí insolvenční správce k prodeji pohledávku dlužníků vůči Ing. Pavlu Jonášovi, nar. 6. 5. 1954, bytem Brno, Zapletalova 102/2, PSČ 602 00, ve výši 6.000.000,- Kč, spolu s úrokem ve výši 6 % ročně od 1. 11. 2013 do zaplacení, směnečné odměny ve výši 20.000,- Kč, nákladů právního zastoupení 118.338,00 Kč, nákladů právního zastoupení ve výši 40.029,20 Kč, a nákladů právního zastoupení ve výši 80.386,60 Kč.

Výše uvedené pohledávky byly přiznány směnečným platebním rozkazem č. j. 3 Cm 483/2014-12, rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 3 Cm 483/2014-40, a rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č j. 4 Cmo 229/2015-121. Pohledávky jsou vymáhány v exekučním řízení, které je vedeno u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, sp. zn. 203 Ex 16553/16

Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídky je možné zasílat na email info@advokat-lahoda.cz, ve lhůtě do 31. 3. 2022 (včetně).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!