Pohledávka věřitele Artesa, spořitelní družstvo za dlužníkem ORBIX One

Značka: 22DR002117

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

16.01.2023
27.01.2023

Předmětem veřejné elektronické aukce je věc movitá – pohledávka, tj. úplatné postoupení peněžité pohledávky vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 2021-0149, která byla uzavřena mezi Artesa, spořitelní družstvo, IČ: 25778722 jako věřitelem a ORBIX One a.s. 2.9.2021, IČ: 09867201 jako dlužníkem.

Pohledávka je mimo jiné zajištěná zástavním právem a s tím souvisejícími zápisy zapsanými u k.ú. Vižňov na listu vlastnictví č. 818:

Zástavní právo smluvní

– na pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 2021-0149 do výše 30.000.000 Kč

– na ostatní pohledávky vzniklé od uzavření zástavní smlouvy až do dne, který nastane za dvacet let po jejím uzavření a nepřekročí výši 60.000.000 Kč. Oprávnění pro: Artesa, spořitelní družstvo, Škrétova 490/12, Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO: 25778722. Povinnost k Parcela: St. 276, Parcela: St. 45, Parcela: St. 49, Parcela: 107, Parcela: 94, Parcela: 95. Vedeno pod sp.zn V-6299/2021-605, V-6299/2021-605. 

Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva. Oprávnění pro: Artesa, spořitelní družstvo, Škrétova 490/12, Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO: 25778722. Povinnost k: St. 276, Parcela: St. 45, Parcela: St. 49, Parcela: 107, Parcela: 94, Parcela: 95. Vedeno pod sp. zn.: V-6299/2021-605.

Zástavní právo vzniklo na základě listiny – Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení č. 2021-0149/2 ze dne 02.09.2021.

 

Pohledávka je mimo jiné zajištěná zástavním právem a s tím souvisejícími zápisy zapsanými u k.ú. Dolní Počernice na listu vlastnictví č. 344:

Zástavní právo smluvní veškeré pohledávky do výše 60 000 000 Kč, které mohou vznikat po dobu 20 let od uzavření zástavní smlouvy. Oprávnění pro: Artesa, spořitelní družstvo, Škrétova 490/12, Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO: 25778722. Povinnost k: Parcela: 1305/1, Parcela: 1305/2, Parcela: 1305/3, Parcela: 1305/4. Vedeno pod sp. zn. V-67461/2021-101

Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva V-67461/2021-101. Oprávnění pro: Artesa, spořitelní družstvo, Škrétova 490/12, Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO: 25778722. Povinnost k: Parcela: 1305/1, Parcela: 1305/2, Parcela: 1305/3, Parcela: 1305/4. Vedeno pod sp. zn.: V-67461/2021-101.

Zástavní právo vzniklo na základě listiny – Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. sml. 2021-0149/1 ze dne 02.09.2021.


Informace o zadavateli

PROKONZULTA a.s. info@prokonzulta.cz Křenová 299/26, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!