Pohledávka z insolvenčního řízení dlužníka Pekařství Leština s.r.o.

Značka: KSOL 16 INS 24157/2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

19.08.2020
25.09.2020

Insolvenční správce dlužníka Pekařství Leština s.r.o., IČ: 25901052, jehož insolvenční řízení je vedené Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 24157/2014, vyhledává zájemce o úplatné postoupení pohledávky vůči  Vlastimilu Večeřovi, nar. 28.5.1964, bytem Rybniční 179, PSČ 789 71  Leština ve výši 250.000,- Kč z titulu schváleného soudního smíru mezi účastníky incidenčního sporu – Usnesení č.j. 16 ICm 4568/2015-216, zveřejněno v insolvenčním rejstříku, oddíl C, položka C2-36.

Nabídky je možno podávat do 25.9.2020, a to písemně na adresu: Mgr. Kateřina Lukáčová, Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava a nebo emailem na: lukacova@aklukacova.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Pohledávka Pekařství Leština s.r.o

Podmínky úplatného postoupení:

1) Pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno/název, r.č., IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené ceny a označení: Pohledávka Pekařství Leština s.r.o. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek na účet majetkové podstaty dlužníka 215875090/0600,

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců, neboť podmínkou zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka je souhlas zástupce věřitelů a insolvenčního soudu, který dosud nebyl udělen.

Zadavatel inzerátu: Mgr. Kateřina Lukáčová, insolvenční správce

tel.:773464417, e-mail: lukacova@aklukacova.cz

Informace o zadavateli

Kateřina Lukáčová lukacova@aklukacova.cz Reální 172/2, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.12.2023 20.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 31.03.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.12.2023 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.12.2023 15.01.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!