POHLEDÁVKA Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNICE K POSTOUPENÍ

Značka: KSOS 37 INS 18645/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.11.2022
07.12.2022

             Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji pohledávku dlužnice společnosti INTORA s.r.o., IČ: 28638387, se sídlem Ostrava, Palackého 1131/107, PSČ 702 00 (KSOS 37 INS 18645/2021). Jedná se o majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 31. května 2022 v oddílu IV. Pohledávky pod poř. č. 1, a to:

–           pohledávku ve výši 240.429,92 Kč z titulu neuhrazené ceny za provedené kontroly na důlním závodě za společností Správa pohledávek OKD, a.s., IČ: 26863154, se sídlem Karviná, Stonavská 2179, PSČ 735 06. Pohledávka vznikla před úpadkem společnosti Správa pohledávek OKD, a.s., přičemž dlužnice ji do řízení přihlásila. Insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016 a pohledávka pod č. P467.

           Přílohou této inzerce je přihláška pohledávky, kterou byla předmětná pohledávka v insolvenčním řízení společnosti Správa pohledávek OKD, a.s. uplatněna. Přihlášená pohledávka byla v celém rozsahu, tj. ve výši 241.294,99 Kč zjištěna. Dle upraveného seznamu přihlášených pohledávek ze dne 12. května 2020 (zveřejněno v insolvenčním rejstříku na č.l. B-417) bylo vyplaceno v 1. kole uspokojování věřitelů 865,07 Kč. V insolvenčním řízení tak zbývá uspokojit částku 240.429,92 Kč. Přílohu tvoří taktéž předložení aktualizovaného a upraveného seznamu přihlášených pohledávek, ze kterého vyplývá úhrada v rámci insolvenčního řízení i aktuální výše pohledávky.  

            V případě zájmu o bližší informace se zájemci mohou obrátit na insolvenčního správce prostřednictvím emailu zaslaného na adresu buresova@ak-kt.cz, přičemž zájemci budou zaslány daňové doklady – faktury, které má insolvenční správce k dispozici.

           S ohledem na skutečnost, že uvedená pohledávka je prodávána insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice – společnosti INTORA s.r.o., případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 7. prosince 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt pohledávku a dále nabízenou úplatu za pohledávku. Následná smlouva o postoupení pohledávky pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, přičemž kupní cena musí být uhrazena před uzavřením převodní smlouvy.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

truschinger@ak-kt.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 30.10.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!