POHLEDÁVKA Z MAJETKOVÉ PODSTATY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Značka: KSPH 71 INS 2930/2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

06.03.2023
05.04.2023

Mgr. Bc. Lenka Winkelhoferová, IČO 764 64 113, se sídlem Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou, jako insolvenční správce dlužnice Petry Lázničkové (KSPH 71 INS 2930/2017), nabízí k odprodeji pohledávku zapsanou v soupisu majetku podstaty ze dne 27. 9. 2022 (položka č. 2, soupis majetkové podstaty uveřejněn na č.l. B-79 insolvenčního spisu)

Jedná se o pohledávku ve výši 4.166.149,30 Kč z titulu náhrady škody, způsobené na majetkové podstatě dlužnice postupem insolvenčního správce JUDr. Petra Moravce, IČO 458 36 370, se sídlem Bačalky, Lično 20, PSČ 507 23, který byl zproštěn své funkce.

Pohledávka byla jako nárok na náhradu škody uplatněna žalobou a byla přiznána rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2020, č.j. KSPH 75 ICm 2613/2019-21 (uveřejněno v sekci incidenčních sporů IŘ Petry Lázničkové). 

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 3. 2022, č.j. KSHK 70 INS 1498/2022-A-13, byl zjištěn úpadek JUDr. Petra Moravce a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Nabízená pohledávka je evidována pod pořadovým číslem P 44 a při přezkumném jednání, konaném dne 13. 6. 2022, byla zjištěna. Jedná se o pohledávku nezajištěnou, nepodřízenou a nepodmíněnou. 

V případě zájmu o bližší informace se zájemci mohou obrátit na insolvenčního správce prostřednictvím e-mailu info@winkelhoferova.cz 

Inzerce prodeje bude probíhat po dobu 30 dní, v jejichž rámci je možno projevit o jeho koupi zájem zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@winkelhoferova.cz. 

Pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší nabídkou, cena za postoupení musí být uhrazena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky. 

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Informace o zadavateli

aknis@aknis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 28.02.2027 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!