POHLEDÁVKA Z MAJETKOVÉ PODSTATY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Značka: KSCB 41 INS 404/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.06.2023
30.06.2023

Mgr. Adéla Kolajová Němcová, IČO 047 65 729, se sídlem Brněnská 2282/41, 591 01 Žďár nad Sázavou, jako insolvenční správce dlužnice Jindřišky Novákové, nar. 4. 1. 1965, bytem Boženy Němcové 823/11, 397 01 Písek (KSCB 41 INS 404/2018), nabízí k odprodeji pohledávku zapsanou v soupisu majetku podstaty ze dne 20. 7. 2022 (položka č. 3, soupis majetkové podstaty uveřejněn na č.l. B-31 insolvenčního spisu)

Jedná se o pohledávku ve výši 31.823,25 Kč z titulu náhrady škody, způsobené na majetkové podstatě dlužnice postupem insolvenčního správce Ing. Václava Svobody, IČO 466 47 929, se sídlem Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, který byl zproštěn své funkce. Pohledávka byla jako nárok na náhradu škody uplatněna v rámci probíhajícího trestního řízení.

V případě zájmu o bližší informace se zájemci mohou obrátit na insolvenčního správce prostřednictvím e-mailu aknis@aknis.cz.

Inzerce prodeje bude probíhat po dobu 30 dní, v jejichž rámci je možno projevit o jeho koupi zájem zasláním e-mailu na e-mailovou adresu aknis@aknis.cz.

Pohledávka bude postoupena zájemci s nejvyšší nabídkou, cena za postoupení musí být uhrazena před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky.

Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky.

Informace o zadavateli

aknis@aknis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!