Pohledávka za Bohumírem Seidlerem

Značka: MSPH 90 INS 12015 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

22.10.2019
25.02.2021

Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka INTERTES, spol. s r.o., IČO: 48114308, se sídlem Dřevařská 398, 190 15 Praha 9 (dále jen „Dlužník“) sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávku za Bohumírem Seidlerem, nar. 25.10.1939, IČO:13139100, bytem Bachova 1585/18, Praha 4, PSČ 140 00, pro kterou je vedena exekuce soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, Exekutorský úřad Praha 9, a to pod sp. zn. 098 EX 02014/04, v celkové výši 11.360.463,31 Kč. Jistina pohledávky činí 151.269,- Kč. Exekutor pohledávku vymáhá srážkami ze starobního důchodu ve výši cca 1.660,- Kč měsíčně. Tímto způsobem již byla vymožena částka ve výši cca 200 000 Kč.

Pohledávka je zahrnuta do soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného na insolvenčním rejstříku dne 16.11.2018 pod položkou B-59.

Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=35737213

Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 90 INS 12015/2014-B-62 ze dne 26.11.2018.

Insolvenční správce nabízí výše uvedenou pohledávku k přímému prodeji za následujících podmínek:

– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání smlouvy o postoupení pohledávky.

– Lhůta k podávání nabídek je do 25.1.2021 (12:00 hod).
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!