Pohledávka za fyzickou osobou

Značka: KSBR 27 INS 4287/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

03.02.2023
28.02.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku z majetkové podstaty dlužníka Lucie Tomečkové, nar. 9. 12. 1982, řízení vedeno KS v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 4287/2019.  Jedná se o pohledávku za dlužníkem Adamem Tomečkou, nar. 20. 1. 1993, bytem Kojetín III – Kovalovice 64. Pohledávka má nominální hodnotu 63.000,- Kč (dosud uhrazeno na pohledávku 10.000,- Kč).  Jedná se o pohledávku plynoucí z dědické dohody sp. zn. Nd 138/2019.

Správce disponuje těmito doklady k pohledávce:

 1. dědickou dohodou sp. zn. Nd 138/2019, usnesením sp. zn. 22 D 753/2019
 2. Výzvou správce k plnění
 3. vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Přerově sp. zn. 20 C 248/2022 (žalobcem byl insolvenční správce)
 4. výpisem z centrální evidence exekucí – je evidováno k datu 16. 1. 2023 celkem 12 exekučních řízení na dlužníka Adama Tomečka. 

Pohledávka byla sepsána do majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny učiněné nabídky.

Pohledávka bude prodána zejména za těchto podmínek:

a) pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce,

b) kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo její úhrada bude již při podpisu zajištěna jiným vhodným způsobem, 

c) při prodeji bude správce spolupracovat s věřitelským výborem

(veškeré podmínky prodeje specifikovány v usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 27 INS 4287/2019-B20). 

CENU NABÍDNĚTE.

Nabídky zasílejte na email: insolvence@vysoudil.cz, příp. poštou na adresu Mgr. Petr Vysoudil, insolvenční správce, Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava.

 

Informace o zadavateli

Petr Vysoudil petr.vysoudil@vysoudil.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!