Pohledávka za fyzickou osobou

Značka: KSHK 35 INS 16182/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.08.2023
11.09.2023

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 69813019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti Československé úvěrní družstvo v likvidaci, IČO: 64946851, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02, Hradec Králové, tímto oznamuje, že je zde příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci, sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 24. 8. 2022 pod č. d. KSHK 35 INS 16182/2021-B-127, konkrétně:

 • Položka č. 20 soupisu majetkové podstaty:

Pohledávka za dlužníkem: Tomáš Válek, IČO: 63776251, RČ: 751127/2318, bytem Mírová čp. 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III, IČ: 63776251.

Pohledávka je přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka (oddlužení), sp. zn. KSLB 57 INS 18508/2022, aktuální výše pohledávky činí 139.425,56 Kč.

(dále jako „Majetek“)

 

Prodej Majetku bude uskutečněn nejvyšší nabídce. Termín předložení nabídek je do 11. 9. 2023.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „lukas@vlasany.cz“.

 

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!