Pohledávka za fyzickou osobou vyplývající ze smlouvy o úvěru

Značka: KSHK 35 INS 16182/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

02.05.2024
31.05.2024

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 698 13 019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti Československé úvěrní družstvo v likvidaci, IČO: 649 46 851, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02, Hradec Králové, tímto oznamuje, že je zde příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci, sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 24. 8. 2022 pod č. d. KSHK 35 INS 16182/2021-B-127, konkrétně:

 • Položka č. 8 soupisu majetkové podstaty:

Pohledávka za dlužníkem Rácová Linda, nar. 27. 9. 1985, bytem Barákova 1230/2, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 058/2014 ze dne 15. 4. 2014, ke dni soupisu ve výši 55.614,76 EUR.

Pohledávka (úvěr) je průběžně splácena, aktuální výše pohledávky činí 54.425,16 EUR (stav k 30. 4. 2024), splatnost pohledávky (úvěru) je k 30. 4. 2044.

(dále jako „Majetek“)

Termín předložení nabídek: do 31. 5. 2024.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, elektronicky na e-mailovou adresu lukas@vlasany.cz nebo prostřednictvím datové schránky: a4vzr87.

Podmínky prodeje:

 • Majetek bude zpeněžen zájemci s nejvyšší učiněnou nabídkou,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy,
 • insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 insolvenčního zákona, nebude-li povolena výjimka dle ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona,
 • prodej konkrétnímu zájemci podléhá souhlasu věřitelského výboru a dále získání všech dalších nezbytných souhlasů a povolení.
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno,
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!