POHLEDÁVKA ZA PARTICIÍ KRAUSOVOU

Značka: KSOS 34 INS 14259/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Pohledávky

17.04.2024
30.09.2024

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Lada Ráček Dobešová, sp. zn. KSOS 34 INS 14259/2018, nabízí insolvenční správce pohledávku za třetí osobou – Patricií Krausovou, v nominální hodnotě 324.500,- Kč z titulu náhrady škody. Pohledávka byla dlužnici přiznána Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 7 To 338/2014-391 ze dne 01.12.2014, který nabyl právní moci dne 18.12.2014.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka, sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
email: dykastova@iphk.cz

Pozn. pohledávka bude prodána zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!