Pohledávka za povinným: Jaroslav Hocek

Značka: MSPH 90 INS 12015 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Praha, Česko

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

14.02.2020
13.02.2021

Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka INTERTES, spol. s r.o., IČO: 48114308, se sídlem Dřevařská 398, 190 15 Praha 9 (dále jen „Dlužník“) sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávku za povinným: Jaroslav Hocek, bytem Masarykova 94/53, 25219, Rudná, nar. 7.6.1964, pro kterou je vedena exekuce soudním exekutorem Mgr. Michalem Suchánkem, EÚ Praha 9, a to pod sp. zn. 220 EX 2671/08, v celkové výši 108.374,60 Kč.

Pohledávka je zahrnuta do soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného na insolvenčním rejstříku dne 11.12.2019 pod položkou B-68.

Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=40704187

Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 90 INS 12015/2014-B-71 ze dne 14.2.2020.

Insolvenční správce nabízí výše uvedenou pohledávku k přímému prodeji za následujících podmínek:

– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání smlouvy o postoupení pohledávky.

– Lhůta k podávání nabídek je do 25.1.2021 (12:00 hod).
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 28.06.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!