pohledávky

Značka: MSPH 99 INS 1585 / 2018 R.I.C

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

02.10.2020
31.03.2021

Jde o pohledávky z majetkové podstaty – položky č. 26-36,39-47 a 49 dlužníka R.I.C. Service, spol. s r.o.,, Pod Lysinami 475/4, Praha 4, IČO: 49243977 , správce preferuje prodej celého  balíku jako souboru.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu lenger@insolvence-is.cz nejpozději do 31.3.2021.  Smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.  Při podpisu bude předán originál rozhodnutí včetně vyznačené doložky právní moci.


Přílohy:

Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!