Pohledávky dlužníka PBATECH s.r.o. – KSBR 54 INS 32122 / 2015

Značka: KSBR 54 INS 32122 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

19.05.2020
19.05.2021

Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., insolvenční správce dlužníka PBATECH s.r.o. (původně JMA technology s.r.o.), IČ: 27726070, se sídlem Pávovská 4493/15b, 586 01 Jihlava, nabízí k prodeji majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

 

Jedná se o následující pohledávky dlužníka:

 

 • po2 – Pohledávky dlužníka za společností Jihomoravská akciová, a.s., IČ: 26969220, se sídlem Durďákova 1786/5, 613 00 Brno, přihlášené v rámci ins. řízení KSBR 54 INS 5352 / 2018, ve výši 13 762 592,87 Kč, přičemž ve výši 8 352 915,16 Kč jsou pohledávky podmíněné.

 

 • po3 – Pohledávky dlužníka za společností PBAT STAV s.r.o., IČ: 04122101, sídlem Pávovská 4493/15B, 586 01 Jihlava, které byly přihlášeny do insolvenčního řízení KSBR 29 INS 8250 / 2018, ve výši 1 270 137,03 Kč, jedná se o pravomocně přiznané pohledávky na vydání plnění z neúčinného právního úkonu vč. náhrady nákladů řízení, rozsudek Krajského soudu v Brně 39 ICm 1589/2017-43.

 

 • po4 – Neuhrazená část pohledávky za dlužníkem SVT STAV s.r.o., IČ: 25574710, Hvězdová 308/13, Zábrdovice, 602 00 Brno, ve výši 1.653.954,35 Kč. Pohledávka je předmětem exekučního řízení vedeno JUDr. Josefem Lavičkou, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Cheb, pod sp. zn. 176 EX 01572/18. Exekučním titulem je Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25.10.2017, č.j. 39 ICm 1595/2017-28. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2020, č. j. KSBR 52 INS 17421/2019-A-18, byl na dlužníka prohlášen konkurs. Jedná se o neuhrazenou část pohledávky k 1. 4. 2020, která byla uplatněna v insolvenčním řízení.

 

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek

– mimo dražbu přímým prodejem

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce, s výhradu odsouhlasení kupní ceny věřitelským výborem

– kupní cena bude uhrazena nejpozději před uzavřením smlouvy

– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat

 

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

 

e-mail: jf@forteslegal.cz, do předmětu zprávy uveďte označení „PBATECH – pohledávky“

adresa: Vranovská 45/1, 612 00 Brno

 

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 15. 6. 2020

 

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace o zadavateli

Insolvenční Správce insolvence@forteslegal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.09.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!