Pohledávky dlužníka SALTEN s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.10.2021
19.11.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka SALTEN s.r.o., IČ 26448394, se sídlem Slaný, Netovická 353, PSČ 274 01 (dále „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl IV. Pohledávky, pod č. 1, příloha č. 5:

­č. 1 – pohledávka za PALFINGER MARINE EUROPE B. ve výši 139.113,82 Kč,
č. 9 – pohledávka za SERMAC S.r.I. ve výši 92.816,80 Kč,
č. 10 – pohledávka za SERMAC S.r.I. ve výši 153.012,30 Kč,
č. 11 – pohledávka za LASCO Imformtechnik GmbH ve výši 150.305,09 Kč,
č. 12 – pohledávka za TecPro Metall GmbH ve výši 55.455,30 Kč,
č. 14 – pohledávka za EGOLER Company s.r.o. ve výši 17.600,00 Kč,
č. 15 – pohledávka za HERBERT Maschinenbau Gmbh ve výši 39.279,60 Kč,

dále pod č. 2, příloha č. 6:
č. 1, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 14, č. 15, č. 16 a č. 17 – pohledávky za HERBERT Maschinen-und Anlafenbau v celkové výši 4.791.525,20 Kč.

Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 19.11.2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 30.04.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.04.2024 23.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 07.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!