Pohledávky Efrema Business, a.s.

Značka: 22DR000341

Cena: 1190000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Předmětem  dražby je soubor pohledávek z majetku společnosti Efrema Business, a.s. v likvidaci, IČO 24711306, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Husitská 107/3, PSČ 130 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16343. Přesný soupis pohledávek včetně identifikace je k dispozici na vyžádání u organizátora a na jeho webových stránkách.

Společnost Efrema Business, a.s. v likvidaci, IČ: 247 11 306 se zabývala mimosoudním, soudním a exekučním vymáháním pohledávek. Pohledávky v portfoliu jsou složeny z pohledávek České spořitelny, a.s. (804 ks), Raiffeisenbank, a.s. (121 ks) a nezaplacených poplatků za pobyt v nemocnici (44 ks).

Celkový počet pohledávek:                                       969

Celkový počet dlužníků:                                             944

Celkový objem portfolia:                                           37 761 586,82 Kč

 

Počet pohledávek za FO:                                           941

Počet pohledávek za PO:                                           3

Struktura pohledávek z pohledu vedených řízení:

Podle nominálních hodnot pohledávek:

Exekuce:                                                                        30 136 661,26 Kč

Insolvence                                                                     7 624 969,56 Kč

Podle počtu pohledávek:

Exekuce:                                                                        761

Insolvence:                                                                    208

Pohledávky původního věřitele České spořitelny, a.s. (804 ks) vznikly z nezaplacených sporožirových účtů. Pohledávky původního věřitele Raiffeisenbank, a.s. (121 ks) vznikly z neuhrazených podnikatelský úvěrů, které jsou převážně zajištěny směnkami.

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Navrhovatel dražby ani dražebník neodpovídají za dobytnost pohledávek ani za jejich existenci. Existuje možnost výskytu právních či faktických vad pohledávek, které tvoří předmět dražby, včetně možnosti jejich promlčení a případná ztráta jde v takovém případě k tíži vydražitele, který nemá z tohoto titulu vůči navrhovateli dražby ani vůči dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.

Navrhovatel sděluje, že u 57 pohledávek společnost zaplatila soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi 500,- Kč za každou pohledávku, jelikož společnost Efrema Business, a.s. v likvidaci byla vyzvána soudním exekutorem k úhradě zálohy na jednotlivý spis.  U těchto exekucí doložka provedení exekuce nastala před 1.1.2019, jistina nepřevyšovala 1.500,- Kč a v době od 1.1.2019 do 1.1.2022 nebylo nic uhrazeno. Pohledávky jsou v rámci této dražby zpeněžovány včetně těchto záloh. Zálohy byly zaplaceny exekutorovi, ale exekuce nebyly zastaveny.

Dražba se koná dne 23.06.2022 v 10:00 hod.


Informace o zadavateli

PROKONZULTA a.s. info@prokonzulta.cz Křenová 299/26, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  28.05.2024 01.07.2024 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  28.05.2024 20.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.05.2024 27.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!