Pohledávky k postoupení

Značka: 5009

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

04.09.2019
03.09.2020

 

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: KAJGR – prodej pneu, a.s., Dobříš, Javorová 1512, PSČ 263 01, IČ: 282 43 692, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 18134/2016, nabízí k úplatnému postoupení

1) Pohledávku za Oldřichem Řezáčem, IČ: 625 50 357, se sídlem Nad Řekou 3004, 390 02 Tábor, ve výši 24.758,- Kč s přísl., z titulu dlužné faktury č. 29600025 ze dne 24.02.2009 za dodané zboží a služby, přiznanou platebním rozkazem Okresního soudu v Táboře ze dne 13.11.2009, č.j. 8 C 435/2009-9, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u JUDr. Jaromíry Sedláčkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Příbram, pod sp.zn. 078 Ex 23/10. Na pohledávku nebylo doposud nic vymoženo.

 

2) Pohledávku za společností Příbramská uzenina a.s., se sídlem Jinecká 315, Příbram, PSČ 261 01, IČ: 451 47 744, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, a pohledávka byla zjištěna ve výši 537.084,- Kč s přísl. Pohledávka ve výši 544.797,67 Kč včetně přísl. byla přihlášena do insolvenčního řízení Příbramská uzenina a.s. pod P143 a vyplývá z následujících faktur:

 • 23103047 ze dne 14.10.2013,
 • 23103048 ze dne 14.10.2013,
 • 23103085 ze dne 15.10.2013,
 • 23103086 ze dne 15.10.2013,
 • 23103090 ze dne 15.10.2013,
 • 23103108 ze dne 16.10.2013,
 • 23103125 ze dne 16.10.2013,
 • 23103201 ze dne 21.10.2013,
 • 23103273 ze dne 22.10.2013,
 • 23103275 ze dne 22.10.2013,
 • 23103651 ze dne 01.11.2013,
 • 23103652 ze dne 01.11.2013,
 • 23103718 ze dne 05.11.2013,
 • 23103719 ze dne 05.11.2013,
 • 23104437 ze dne 05.12.2013,
 • 23104453 ze dne 05.12.2013,
 • 23104455 ze dne 05.12.2013,
 • 23201502 ze dne 04.11.2013,
 • 23201504 ze dne 04.11.2013,
 • 23201268 ze dne 15.10.2013,
 • 23201264 ze dne 15.10.2013,
 • 23201274 ze dne 15.10.2013,
 • 23201293 ze dne 17.10.2013,
 • 23201295 ze dne 17.10.2013
 • 23201317 ze dne 18.10.2013,
 • 23201328 ze dne 21.10.2013,
 • 23201482 ze dne 02.11.2013,
 • 23201472 ze dne 02.11.2013,
 • 23201470 ze dne 02.11.2013,
 • 23201467 ze dne 02.11.2013,
 • 23201463 ze dne 02.11.2013,
 • 23201568 ze dne 11.11.2013,
 • 232012559 ze dne 09.11.2013,
 • 23201541 ze dne 07.11.2013,
 • 23201526 ze dne 06.11.2013,
 • 23201696 ze dne 30.11.2013,
 • 23201717 ze dne .12.2013,
 • 23104624 ze dne 16.12.2013,
 • 23104788 ze dne 27.12.2013,
 • 24200025 ze dne 16.01.2014,

to vše za dodané zboží a služby.

 

3) Pohledávka za Jakubem Richtrem, IČ: 717 04 191, se sídlem Příbram, Politických vězňů 124, PSČ 261 01, ve výši 67.746,- Kč s přísl., z titulu dlužné faktury č. 21200228 ze dne 28.03.2011 a dlužné faktury č. 21200235 ze dne 30.03.2011 za dodané zboží a služby, přiznanou rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 26.09.2012, č.j. 11 C 22/2012-30, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u JUDr. Jaromíry Sedláčkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Příbram, pod sp.zn. 078 Ex 163/13. Na pohledávku bylo doposud vymoženo 7.982,36 Kč, a to z části 7.865,- Kč na náklady exekuce a 117,36 Kč pro dlužníka. Doposud vymožené plnění není předmětem postoupení.

 

4) Pohledávka za Milan Krůta, IČ: 693 74 635, se sídlem Dolní Hbity 55, PSČ 262 62, ve výši 7.523,- Kč s přísl. z titulu dlužné faktury č. 21201538 ze dne 23.11.2011 za dodané zboží a služby, přiznanou rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 15.05.2013, č.j. 8 C 6/2013-24, k jejímuž vymožení je vedeno exekuční řízení u JUDr. Jaromíry Sedláčkové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Příbram, pod sp.zn. 078 Ex 727/13. Na pohledávku nebylo doposud nic vymoženo.

 

 

Pohledávky budou postoupeny zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsaných pohledávek.

 

Cena za postoupení pohledávek bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s příslušnými pohledávkami. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese info@advokatnovak.cz.

 

Lze učinit nabídku pouze za jednotlivé pohledávky i za všechny pohledávky jako celek.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 30.11.2019 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!