Pohledávky společnosti G. C. W. Europe SE

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 60200

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.09.2022
30.09.2022

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníka G. C. W. Europe SE, IČO: 06310532, sídlem 28. října 3346/91, Ostrava –Moravská Ostrava, 702 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen „předmět prodeje“):

uvedené v soupisu majetkové podstaty v části IV. Pohledávky, poř. č.:

–              IV. poř. č. 1 – pohledávka za Collibre Czech s.r.o.“v likvidaci“ – pohledávka ve výši 5 449,00 Kč, důvodem vzniku pohledávky je Smlouva o zprostředkování prodeje. Jedná se tedy o odměnu za zprostředkování prodeje, která byla uplatněna fakturou č. 20200007 ze dne 6. 7. 2020,

–              IV. poř č. 2 – pohledávka za Collibre Czech s.r.o.“v likvidaci – pohledávka ve výši 50 953,00 Kč, jde o pohledávku vzniklou na základě Smlouvy o nájmu vozidla ze dne 14. 10. 2019, jedná se tedy o dlužné nájemné,

–              IV. poř. č. 6 – pohledávka za RIWAY (SINGAPORE) PTE LTD – pohledávka ve výši 1 930 384,52 Kč z titulu bezdůvodného obohacení a zálohy na nedodané zboží,

–              IV. poř. č. 7 – pohledávka za Peterem Bérešem, dat. nar. 9. 4. 1991, bytem Sady nad Troysou, Byster 75 – pohledávka ve výši 7 700 000,00 Kč z titulu Smlouvy o pronájmu hardwarového výkonu k těžbě kryptoměn ze dne 14. 6. 2018, 16. 10. 2018 a 7. 11. 2018.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 30. 9. 2022 v 15,00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 1. i) osobně na adrese pobočky vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně dne 30. 9. 2022 od 9,00 do 15,00 hodin, nebo
 2. ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu pobočky vyhlašovatele Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: diana.urbaskova@akorli.cz nebo na tel. č. +420 608 756 053.

Více na: https://www.insolvencni-spravce-brno.cz/pohledavky-g-c-w-europe-se/

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!