Pohledávky společnosti Sernahos s.r.o.

Značka: MSPH 79 INS 17091/2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Brno, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Pohledávky

25.10.2021
12.11.2021

Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 255 89 644, se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka Sernahos s.r.o., IČ 260 71 665, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Moulíkova 2238/1, PSČ 150 00 (dále jen „vyhlašovatel“, dlužník dále jen „dlužník“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek spočívajících v náhradním plnění za majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkami č. 1 – 6, č. 8 – 20 a oddíl II. a položkou č. 3 oddíl IV. (dále jen „předmět prodeje“ nebo „pohledávky“).

Podklady ke zpeněžovaným pohledávkám jsou k nahlédnutí v kanceláři insolvenčního správce na adrese Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, vždy v pracovní době po předchozí domluvě. Zájemci se mohou objednat na emailové adrese: info@akorli.cz.

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou pohledávky zahrnuty.

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text smlouvy o postoupení pohledávek, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající postoupil předmět prodeje účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu. Lhůta k podávání nabídek končí dne 12. 11. 2021  v 15:00.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz


Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!