Akcie společnosti PINK TIGER SE z majetkové podstaty dlužnice Ivany Štěpánové KSBR 27 INS 18052 / 2020

Značka: KSBR 27 INS 18052 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Insolvenční správce nabízí k prodeji 27 ks kmenových akcií ve společnosti PINK TIGER SE, IČ: 293 75 801, které jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty dlužnice Ivany Štěpánové ze dne 23.2.2022 v oddílu II. pod položkou č.3.
Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převodem věcí hradí kupující;

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo upravit/doplnit další podmínky prodeje v souvislosti s budoucím usnesením insolvenčního soudu, který prozatím nevydal souhlasné stanovisko a případně tak ani prozatím nemodifikoval bližší podmínky zpeněžení předmětného majetku.

Vaše nabídky můžete zasílat na e-mailovou adresu zmp@isgestore.cz. Do předmětu nabídky uvádějte “Nabídka na koupi akcií PINK TIGER”

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 29.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!