POHLEDÁVKY ZA Ing.  Štelou

Značka: KSPH 72 INS 8846 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

30.05.2022
20.06.2022

POHLEDÁVKY ZA Ing.  Štelou

Značka: KSPH 72 INS 8846 / 2016

Kategorie: pohledávka

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPH 72 INS 8846 / 2016 dlužníka: SLEKO, s.r.o.  k prodeji pohledávku za:

Ing. Jiřím Štelou, jednatelem Dlužníka – a to pohledávku ve výši 240.000,- Kč s příslušenstvím, pohledávka vznikla z právního vztahu, kdy si jednatel neoprávněně vyplácel svoji mzdu, v tomto řízení byla podána žaloba a bylo Krajským soudem v Praze započato řízení pod sp. zn. 79 Cm 23/2019. Stav řízení je před prvním jednáním ve věci.

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 20.6.2022.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!