POHLEDÁVKY ZA JUDr. Petrem Moravcem

Značka: KSPH 61 INS 3469 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

25.08.2021
20.11.2021

POHLEDÁVKY ZA JUDr. Petrem Moravcem

Značka: KSPH 61 INS 3469 / 2016

Kategorie: pohledávka

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPH 61 INS 3469 / Josefa Sontága  k prodeji pohledávku za:

 • zproštěným insolvenčním správcem z titulu zpeněžení nemovitostí za cenu 6.110.000,– Kč a nepřevedení částky na účet současného insolvenčního správce. Pohledávka je vymáhána exekučně přes soudního exekutora Mgr. Beneše, jsou vymáhány i úroky z prodlení, a náklady soudního exekutora.

V současné chvíli se řeší vyplácení výtěžku zpeněžení ve výši cca 2 mil. Kč, o které se pohledávka poníží. Předmětem prodeje tedy bude pohledávka ponížená o 2.000.000,- Kč. Tedy pohledávka ve výši cca 4.110.000,- Kč s příslušenstvím.

 

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 20.11.2021.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 28.02.2027 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!