Pohledávky za povinným Luborem Kultem

Značka: KSPA 59 INS 993/2015 -Pohl Kult

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Královehradecký kraj

Pohledávky

14.07.2020
26.01.2021

Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce dlužníka Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o., IČO 64942520, se sídlem U Dvořiska 1733, 565 01 Choceň (dále jen „Dlužník“) sepsal do majetkové podstaty Dlužníka pohledávky za povinným: Lubor Kult, r.č.760709/3230, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou PSČ 516 01,  v celkové výši 32 688 833,91 Kč.

Jedná se o pohledávky sepsané pod položkami číslo H-02, H-03, H-04, H-05, H-06 a H-07 aktualizovaného soupisu majetkové podstaty Dlužníka zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne dne 28.2.2020 pod č. j. KSPA 59 INS 993/2015-B-154.
Odkaz na soupis majetkové podstaty:
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=41847928

Pohledávky jsou zpeněžovány v souladu s usnesením insolvenčního soudu č.j. KSPA 59 INS 993/2015-B-163 ze dne 19.6.2020.

Pohledávky byly zjištěny v insolvenčním řízení Lubora Kulta vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou KSHK 33 INS 32239/2015. Pohledávky jsou evidované pod čísly 19.1 až 19.6.

Insolvenční správce nabízí výše uvedené pohledávky k přímému prodeji za následujících podmínek:

– Pohledávky budou prodávány nejvyšší předložené nabídce, a to jako celek nebo po částech.
– Postoupení pohledávek bude realizováno po předchozím písemném souhlasu zástupce věřitelů s konkrétní nabídkou.

– Cena za postoupení bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek.

– Lhůta k podávání nabídek je do 25.1.2021 (12:00 hod).
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, Ph.D., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1.

Bližší informace budou poskytnuty na žádost na emailu: lee.louda@louda-is.cz.

V odpovědi uveďte vždy své celé jméno, kontaktní údaje a značku „SHVL – Pohledávka za Lubor Kult“.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!