pohledávky za Ranchero Food Services s.r.o. a za Ing. Jindřichem Plevou

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

06.05.2024
10.06.2024

Insolvenční správce dlužníka Ranchero Food s.r.o.  nabízí k prodeji majetek, který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka (zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.d.  MSPH 89 INS 11793/2021-B-49 pod položkami č. 12 a 13 následujícím způsobem:

 • Pohledávka ve výši 223.800,- Kč plus příslušenství za Ranchero Food Services s.r.o., IČ: 065 58 232, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 z titulu nevrácené kauce složené dlužníkem na nájem prostor sloužících k podnikání ve vztahu k jednotce č. 1272/901, k.ú. Smíchov, nacházející se v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží; a Pohledávka ve výši 317.251,- Kč plus příslušenství za Ranchero Food Services s.r.o., IČ: 065 58 232, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 z titulu protiplnění za převod movitých věcí v prostorech sloužících k podnikání ve vztahu k jednotce č. 1272/901, k.ú. Smíchov, nacházející se v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží;

 

 • Pohledávka ve výši 6.345.211,45 Kč plus příslušenství za Ing. Jindřichem Plevou, nar. 30. července 1966 bytem Boršovská 2199/24, Nětčice, 697 01 Kyjov a Mgr. Martinou Horákovou, nar. 1. července 1974, bytem Na zájezdu 2554/18a, 101 00 Praha 10 společně a nerozdílně z titulu náhrady škody způsobené dlužníkovi provedením rekonstrukce prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví pronajímatele na náklady dlužníka a následným převodem souvisejícího nájemního práva dlužníka k prostorám sloužícím k podnikání, vše ve vztahu k jednotce č. 1272/901, k.ú. Smíchov, nacházející se v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží, bez odpovídajícího protiplnění

 

Prodej tohoto majetku se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej (postoupení) pohledávek jako souboru za nejvyšší nabídkovou cenu,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu postupní smlouvy,
 • insolvenční správce má možnost odmítnout všechny nabídky.

 

Své nabídky zasílejte do 10.6.2024 na email: info@hlistapril.cz.

Na pozdější nabídky nebude brán zřetel. Nabídky budou vyhodnoceny 11.6.2024.

Informace o zadavateli

pril@hlistapril.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!