Položka číslo 7 – soubor skladových zásob tepelných čerpadel a klimatizací Panasonic a Daikin

Značka: M/8149/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

22.05.2024
28.06.2024

JUDr. Vojtěch Mádr, ohlášený společník AKKRM insolvence v.o.s., IČ 06177263 coby insolvenční správce nabízí ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení dlužníka ISC Communication Czech, a.s., IČ 26315521 vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 8033/2023 následující položku sepsanou do majetkové podstaty:

Položka číslo 7 – soubor skladových zásob tepelných čerpadel a klimatizací Panasonic a Daikin

Specifikace jednotlivých položek souboru majetku jsou ke stažení níže pod proklikem „Přílohy“.

Podmínky prodeje:

 • majetek bude prodán nejvyšší nabídce odsouhlasené věřitelským výborem
 • prodávající je plátcem DPH, zájemce je tedy povinen uvést, zda nabízená cena je včetně DPH či bez DPH, pokud to tak nebude uvedeno, nabídková cena bude považována za cenu bez DPH a DPH v zákonné výši k ní bude připočteno
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo změnit podmínky prodeje (například oslovením zájemců s nejvyššími nabídkami a uspořádáním druhého kola výběrového řízení)
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • veškeré náklady spojené s prodejem, demontáží, nakládkou a odvozem (případně také s přepisem, pokud se provádí) majetku hradí a zajišťuje kupující
 • majetek je prodáván, jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za žádné jeho vady,
 • Nabídka musí obsahovat alespoň:
  • identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a e-mailový a telefonický kontakt),
  • označení majetku (Položka č. 7 – soubor skladových zásob tepelných čerpadel a klimatizací Panasonic a Daikin)
  • kupní cenu v české měně, přičemž správce opětovně uvádí, že zájemce musí uvést, zda nabízená cena je včetně DPH či bez DPH, pokud to tak nebude uvedeno, nabídková cena bude považována za cenu bez DPH a DPH v zákonné výši k ní bude připočteno.
  • nabídky je možné předkládat i pro více položek majetku (další inzeráty) – v tom případě je nutné v textu nabídky uvést každou položku zvlášť a k ní zvlášť nabízenou kupní cenu včetně DPH.

Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 27. 6. 2024. Nabídky je možné zaslat do datové schránky společnosti AKKRM insolvence v.o.s. ID zgaj8mz nebo elektronicky e-mailem na adresu kravak@akkrm.cz.

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu zasílejte na email kravak@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 604632511.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 19.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!