Postoupení pohledávek v majetkové podstatě KSBR 53 INS 26374 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

17.05.2024
24.06.2024

Insolvenční správce dlužníka SVOMA s.r.o., Zákostelní 19, Hrotovice, IČO: 25302604, v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně, spis. zn. KSBR 53 INS 26374 / 2016 nabízí k postoupení za úplatu nejvyšší nabídce pohledávky sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka č. 2 a položka č. 3. Bližší informace k pohledávce poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: hrebenarova@advokati.biz. Po předchozí domluvě lze nahlédnout do všech podkladů k pohledávce v sídle insolvenčního správce.

Postoupení pohledávky se uskuteční při splnění následujících podmínek:

 1. Písemná nabídka zájemce musí být doručena na adresu ins. správce Mgr. Hany Hřebenářové, advokátky, se sídlem Brno, Jaselská 14, PSČ 60200 nebo na emailovou adresu hrebenarova@advokati.biz nejpozději do 24.06.2024.
 2. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt pohledávku a nabízenou úplatu za každou pohledávku.
 3. Nabídkové řízení může být ze strany insolvenčního správce kdykoliv zrušeno a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu.
 4. Zájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených s jeho nabídkou.
 5. Každá položka soupisu bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Položky lze tedy nabýt jednotlivě.
 6. Úplata za postoupení musí být uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy.
 7. Zájemce bere na vědomí, že insolvenční správce neodpovídá za dobytnost a existenci pohledávky.
 8. S postoupením pohledávky musí vyslovit souhlas insolvenční soud.
 9. Insolvenční správce upozorňuje, že osoby uvedené v § 295 insolvenčního zákona 182/2006 Sb. nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka. Osoby uvedené v § 295 odst. 2 písm. a)-e) mohou požádat soud o udělení výjimky.

Položka č. 2

Pohledávka za Jaroslav Kiss, narozený dne 6. ledna 1960, IČ 60398591, sídlem Majrov 606, 664 11 Zbýšov.

Pohledávku tvoří:

– jistina ve výši 157.362 Kč s úrokem z prodlení 7,05 % ročně z částky 157.362 Kč od 29. června 2013 do zaplacení, vše do jednoho měsíce od právní moci

a jistina ve výši 48.400 Kč s úrokem z prodlení 8,05 % ročně z částky 48.400 Kč od 20. července 2013 do zaplacení, spolu s náklady řízení, to vše na základě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 7 C 160/2017-76 ze dne 28.04.2018.

Položka č. 3

Pohledávka vůči Karel Svoboda, nar. 08.07.1956, bytem Zákostelní 19, 675 55 Hrotovice ve výši 1.310.000 Kč dle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29.06.2021, ve znění rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne, č.j. 14 VSOL 299/2021-114.

Informace o zadavateli

Hana Hřebenářová hrebenarova@advokati.biz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!