Postoupení pohledávky

Značka: 5005

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Luhačovice, Česko

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

10.09.2020
31.10.2020

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenčním řízení dlužníka: Edesta s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ 11000, IČ: 02963205, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 27211/2016, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k úplatnému postoupení níže popsanou pohledávku, jež je sepsána v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 2, a to:

 • Pohledávka ve výši 32.827,40 Kč s přísl. vůči p. Lubomilu Drhovi, nar. 03.02.1959, bytem Družstevní 86, 763 26 Luhačovice, z titulu nevrácených finančních prostředků do pokladny dlužníka.

 

Jedná se o pohledávku, která byla přiznána elektronickým platebním rozkazem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 19.06.2018, č.j. EPR 130550/2018-5, ve výši 32.827,40 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 32.827,40 Kč od 23.03.2018 do zaplacení a současně byla stanovena p. Drhovi povinnost zaplatit náhrada nákladů řízení ve výši 9.873,60 Kč. Příkazem k úhradě nákladů exekuce Mgr. Jana Beneše, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha – západ, ze dne 08.11.2018, č.j. 191 EX 1611/18-27 byla určena výše nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 484,- Kč. Všechny popsané nároky budou předmětem postoupení.

 

Pohledávka bude postoupena zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

 

Postupník nebude odpovídat za dobytnost popsané pohledávky.

 

Cena za postoupení pohledávky bude zaplacena nejpozději při uzavření smlouvy.

 

Zájemcům budou předloženy k nahlédnutí listiny související s výše uvedenou pohledávkou. Listiny lze vyžádat na e-mailové adrese info@advokatnovak.cz.

 

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu info@advokatnovak.cz, nejpozději do 31.10.2020 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň označení pohledávky, identifikační a kontaktní údaje zájemce (včetně e-mailu a telefonního čísla) a nabízenou cenu.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.06.2024 30.06.2025 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!