POSTOUPENÍ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY

insolvencnispravce@email.cz

POSTOUPENÍ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY

Nabídka na odkup pohledávek z majetkové podstaty dlužníka

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka Ing. Ludevíta Holuba, IČ 46099417, r.č. 630118/0050, bytem Bludov, Plk. Karla Hlásného 855, PSČ 789 61 – usnesení KS v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j.: KSOL 20 INS 14651/2018 ze dne 7.11.2018.

Pod výrokem IV. cit. usnesení byl v dané věci soudem ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Martin Jelínek se sídlem Výstaviště 405/1, Brno.

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení tyto vykonatelné pohledávky:

  1. pohledávka za Karel Šebo, r.č. 650524/1985, Čs. Armády čp.601/čo.23, 160 00 Praha 6. Pohledávka byla přiznána rozhodčím nálezem RD/47/05/HO rozhodcem JUDr. Josefem Žádníkem, právní moc 2.9.2005 ve výši jistiny 13.625.000,- Kč s úrokem z prodlení 0,1% denně z částky 13.625.000,- Kč od 15.2.2005 do zaplacení, smluvní pokuty 3.000.000,- Kč, nákladů řízení 182.500,- Kč. Pohledávka byla vymáhána soudní exekutorem Mgr. Lenka Černošková, sp.zn. 018 EX 00048/06, exekuce zastavena 21.3.2013, na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
  2. pohledávka za Ing. Irena Petrová, nar. 15.8.1957, Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 702 00 Ostrava. Pohledávka byla přiznána směnečným platební rozkazem Krajského soudu v Ostravě, 23 Sm 74/2006-6, právní moc 23.6.2006, ve výši jistiny 70.000,- Kč s 6% úrokem od 1.7.2003 do zaplacení, náklady řízení 20.886,- Kč. Pohledávka je vymáhána exekutorem Mgr. Jan Valenta, sp.zn. 196 EX 4812/06, na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
  3. pohledávka za Radek Pavlovič, nar. 11.02.1971, Křížová 463/15, 603 00 Brno-Staré Brno. Pohledávka byla přiznána rozsudkem 18 C 248/2006, právní moc 31.7.2007 ve výši jistiny 280.000,- Kč s 3% úrokem od 10.2.2003 do zaplacení, náklady řízení 57.469,- Kč. Pohledávka je vymáhána exekutorem Mgr. Jan Valenta, sp.zn. 196 EX 4618/07, na pohledávku nebylo ničeho vymoženo
  4. pohledávka za Radek Pavlovič, nar. 11.02.1971, Křížová 463/15, 603 00 Brno-Staré Brno. Pohledávka byla přiznána směnečným platební rozkazem Krajského soudu v Ostravě, 27 Sm 551/2006, právní moc 5.9.2007 ve výši jistiny 100.000,- Kč s 6% úrokem od 28.12.2003 do zaplacení, náklady řízení 34.022,- Kč. Pohledávka je vymáhána exekutorem Mgr. Jan Valenta, sp.zn. 196EX 7667/08, na pohledávku nebylo ničeho vymoženo

Podmínky výběrového řízení:

  • Pohledávky budou prodány nejvyšší nabídce
  • Pohledávky 1 až 4 jsou prodávány jako celek.
  • Insolvenční správce neručí za existenci a dobytnost pohledávek. Úhrady na pohledávku provedené do okamžiku připsání kupní ceny za prodej pohledávky na účet majetkové podstaty zůstávají součástí majetkové podstaty, a to bez jakékoli refundace
  • Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy
  • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
  • Nabídky je možné podat nejpozději do 31.03.2021

Značka:

KSOL 20 INS 14651/2018

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

23.02.2021
31.03.2021


Informace o zadavateli

Martin Jelínek insolvencnispravce@email.cz

Související inzeráty