POSTOUPENÍ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY

insolvencnispravce@email.cz

POSTOUPENÍ VYKONATELNÉ POHLEDÁVKY

Nabídka na odkup pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl o prohlášení konkursu na dlužníka Ing. Ludevíta Holuba, IČ 46099417, r.č. 630118/0050, bytem Bludov, Plk. Karla Hlásného 855, PSČ 789 61 – usnesení KS v Ostravě, pobočka v Olomouci č.j.: KSOL 20 INS 14651/2018 ze dne 7.11.2018.

Pod výrokem IV. cit. usnesení byl v dané věci soudem ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Martin Jelínek se sídlem Výstaviště 405/1, Brno.

Insolvenční správce nabízí k úplatnému postoupení tuto vykonatelnou pohledávku:

– pohledávka za Ing. Jaroslav Bubla, nar. 29.09.1964, bytem Lipová č.p. 476, 683 54 Otnice. Pohledávka byla přiznána směnečným platební rozkazem Krajského soudu v Brně, 20 Sm 144/2006, právní moc 20.3.2008, ve výši jistiny 2.015.781,- Kč s 6% úrokem od 1.6.2003 do zaplacení, náklady řízení 80.900,- Kč. Pohledávka je vymáhána exekutorem Mgr. Jan Valenta, sp.zn. 196EX 2447/08, na pohledávku nebylo ničeho vymoženo

Podmínky výběrového řízení:

  • Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce
  • Pohledávka je prodávána jako celek
  • Insolvenční správce neručí za existenci a dobytnost pohledávky.
  • Úhrady na pohledávku provedené do okamžiku připsání kupní ceny za prodej pohledávky na účet majetkové podstaty zůstávají součástí majetkové podstaty, a to bez jakékoli refundace
  • Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy
  • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky
  • Nabídky je možné podat nejpozději do 31.03.2021

Značka:

KSOL 20 INS 14651/2018

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Pohledávky

23.02.2021
31.03.2021


Informace o zadavateli

Martin Jelínek insolvencnispravce@email.cz

Související inzeráty