poz.p.č.1652, jehož součástí je garáž, k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách

Značka: KSOL 41 INS 6084/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

15.12.2022
16.01.2023

Insolvenční správkyně nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 41 INS 6084/2018 k prodeji mimo dražbu:

 • pozemek parc č. 1652 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního – garáž, která stojí na pozemku parc. č. 1652, to vše v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, zapsáno na listu vlastnictví č. 684, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.

Podmínky prodeje:

 • pozemek bude prodán osobě, která nabídne nejvyšší kupní cenu,
 • minimální kupní cena – 106 000,00 Kč,
 • nabídka zájemce musí obsahovat uvedení nabízené ceny, identifikaci zájemce (u FO – jméno, příjmení, datum narození nebo IČO, adresu, u PO – název společnosti, IČO a sídlo) a kontaktní údaje zájemce,
 • insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakékohokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců o koupi,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího,
 • závazné nabídky budou přijímány do 16.1.2023, přičemž je možno je doručit e-mailem na mgr.kolarikova@kolarikova.eu, datovou schránkou (ID 2erbuzq) nebo osobně či poštou na adrese sídla insolvenční správkyně ( U Mostu 1139/5, Ostrava – Zábřeh, PSČ 700 30)
 • více informací na tel. č. 604 625 201, nebo e-mailem: mgr.kolarikova@kolarikova.eu.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Kamila Pásztor Kolaříková kolarikova@kolarikova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!