nemovitý majetek – KSPL 27 INS 11858 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

25.03.2019
30.09.2019

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitou věc z majetkové podstaty dlužníka: Ing. Oldřich Kocáb, sp. zn. KSPL 27 INS 11858 / 2015.

Předmět prodeje:

položka č. 2 soupisu majetkové podstaty dlužníka:

pozemek parc. č. 907/4, výměra 2015 m2 – orná půda.
Zapsáno na LV 852, okres Praha – východ, kat. území Mochov, obec Mochov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, kód: 209

položka č. 4 soupisu majetkové podstaty dlužníka:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3:
Stavba bez čp/če (jiná stavba), stojící na parc. č. St 224,
Stavba bez čp/če (jiná stavba), stojící na parc. č. St. 225,
Stavba bez čp/če (techn. vyb), stojící na parc. č. St. 248.
Zapsáno na LV 397, okres Cheb, kat. území Horní Lomany, obec Františkovy Lázně, vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, kód: 402.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu do 20.9.2019: sopikova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!