Pozemek – okres Klatovy

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

05.01.2022
31.05.2024

Prodej podílu 1/6 na pozemku v obci Maleč – okres Klatovy

Pozemek parc. č. 295/20 o výměře 3 552m2 je v katastru evidovaný jako zahrada. Oceňovaný pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Maleč, cca 800 m jižně, v lokalitě ,,Na Bludné“. Podle údajů obsažených ve  veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován jako trvalý travní porost společnosti Soběšická EKOfarma s.r.o. ekologickým způsobem hospodaření a jako takový je součástí půdního bloku.   Cena podílu 1/6 dle znaleckého posudku 15 700,-Kč.

Nabídky se podávají do dne 31. 5. 2024 do 12:00 hod. písemně, a to v listinné podobě na adresu: Růnová v.o.s., insolvenční správce, Vrbenská 511/25a, 370 01 České Budějovice“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu ins@runova.cz., či prostřednictvím datové schránky: t6ankvp. V nabídce zájemce uvede nabízenou kupní cenu, své identifikační a kontaktní údaje.

Podmínky prodeje:

 • Prodej mimo dražbu bude uskutečněn nevyšší nabídce, nejméně však za cenu znaleckého posudku;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • veškeré náklady spojené s převzetím/převodem nemovitosti hradí kupující (návrh na vklad/y do katastru nem. věcí podává a poplatky s tím spojené hradí kupující);
 • nabídkové řízení může být kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušeno;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodů.

Informace o zadavateli

ins@runova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!