pozemek p. č. 963/124, kat. úz. Nová Lhota u Veselí nad Moravou (trvalý travní porost)

Značka: Kazik

Cena: 115000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

07.02.2021
31.05.2021

Do majetkové podstaty byl sepsán majetek:

 • pozemek v kat. území Nová Lhota u Veselí nad Moravou, vyznačený na LV č. 2050 jako p.č. 963/124 o výměře 10343 m2, zapsaný Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín

Likvidační správce hodlá tento majetek zpeněžit za částku nejméně 115 000,- Kč + správní poplatky na katastru nemovitostí.

Podmínky prodeje:

a) Kupní cena za nemovitost nejméně 115 000,- Kč bude uhrazena na účet likvidační podstaty před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do KN – prodej nejvyšší nabídce

b) Nad rámec kupní ceny kupující uhradí i správní poplatky za vklad kupní smlouvy do KN

Kupní smlouvu vyhotoví na své náklady likvidační správce.

Nabídku učiňte nejpozději do 28.2.2021.

Nabídku učiňte k mým rukám, buď do mé datové schránky (PDZ) nebo doporučeně na adresu Mgr. Darina Šlampová, Dobrovolského 250/13, 695 01 Hodonín. Zájemce uvede částku, kterou za pozemek nabízí a své osobní údaje a rovněž kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).

Po skončení lhůty budu vybrána nejvyšší nabídka, v případě více podobných nabídek bude zvolen další postup pro výběr nejvyšší nabídky.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!