pozemek par.č. st. 160, katastrální území Lobendava

Značka: Šamko

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

17.09.2021
31.10.2021

Insolvenční správce dlužníka – Radek Šamko, narozený 9. 2. 1978 trvale bytem Radní 98/6, 403 32 Povrly

prodává:

pozemek par.č. st. 160 – zastavěna plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 215 – rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. st. 160, vše zapsané na LV č. 29 v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, katastrální území Lobendava (dále též jen „předmět prodeje“).

 

Prodej bude realizován ve prospěch vítěze výběrového řízení, který učiní v místě a čase nejvyšší nabídku. Příjem nabídek nejpozději do 31.10.2021.

 

Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze. Žádost o další informace napište na email. adresu: marek.picha@jmtinsol.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

jmt insol, v.o.s. igor.tomasek@jmtinsol.cz

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!